Tillsammans med ålandsbaserade företaget Pedago interaktiv Ab kan Ellinor Design erbjuda något så unikt som ett helt svenskspråkigt löneprogram för löntagare i Finland.

Pedago lön är ett komplett löneprogram med funktionalitet som hämtats från över 30 års erfarenheter av lönesystem i olika branscher. Programmet kan integreras med Barium Live-processer (t.ex. anställningar) för att skapa en fullständig HR-lösning för just ditt företags behov. Kontakta oss för mer information.