Oavsett om du jobbar i ett multinationellt företag, en kommunal organisation eller ett mikroföretag med några anställda utöver dig själv, kommer det att komma en dag när du stöter på en process eller fråga som helt enkelt inte kan hanteras inom ramen för befintliga IT-program, i Excel med sina många sparade versioner av samma dokument eller som beror på att en nyckelperson lämnat organisationen. I den situationen står du inför insikten att det kommer att krävas en skräddarsydd, internt utvecklad lösning - något som kan bli en både kostsam och långdragen historia.

Det finns också ett annat val; en möjlighet att skapa skräddarsydda verksamhetssystem utan kod och på bråkdelen av den tid det tar att utveckla något från grunden. Tekniken kallas Low Code eller No Code, och möjliggör applikationsbyggande utan att vara programmerare, på samma sätt som det idag är möjligt att skapa snygga hemsidor utan att kunna html.

Med en Low Code plattform skapar man snabbt en flexibel och organisationsspecifik applikation, utan stora och dyra konsultprojekt. Tekniken lämpar sig väl för att komplettera existerande IT-system genom nya verksamhetsprocesser, "gap-fillers". Design som bygger på processmodeller är mera varaktig över tid eftersom modellerna är mindre känsliga för det underliggande programmeringsspråket.

Genom att använda en certifierad molntjänst slipper man dessutom lägga tid och pengar på drift och underhåll och kan fokusera på organisationens behov och utveckling av nya applikationer för verksamheten.

Vill du se exempel på vad vi kan göra med Low Code plattformen Barium Live? Kontakta oss redan idag för en demonstration, vi gör gärna en förstudie på just dina behov helt gratis!