Lösningar för företag

En plattform – en licens – ett oändligt antal applikationer!

Vi vill erbjuda ett alternativ till långa och dyra IT-projekt. Med den innovativa plattformen Barium Live hjälper vi er att digitalisera, effektivisera och kvalitetssäkra processer så att ni sparar tid och pengar. Och vi gör det på bara några veckor!

Vanliga lösningsmodeller

Åskådliggöra – rita upp övergripande processer ovanpå ett eller flera underliggande system

Ersätta eller införa – ersätt befintliga lösningar eller inför nytt digitalt systemstöd

Fyll gapen och komplettera – komplettera funktionalitet i befintliga IT-system där förändringar är svåra, dyra eller omöjliga att genomföra

Utforska ideér och prototyper – testa nya koncept för att sen kunna bestämma om de ska fortsätta i Barium Live, föras in i ett annat alternativ eller förkastas helt

Backlog – Vid införande av stora ERP-system finns det alltid behov som inte uppfylls förrän efter en lång tid.

Digitala blanketter – ersätt pappersblanketter och pdf med digitala som dessutom är integrerade med arbetsflödet och godkännarkedjan.


Exempel på lösningar

HR – processer

I takt med att företaget växer ökar behovet av olika HR-lösningar. För ett mindre, lokalt verksamt företag kan det kännas för dyrt och komplicerat att köpa ett omfattande HR-system med många olika moduler. Ändå behöver man sköta företagets rekrytering, anställningar, kursverksamhet, personalutveckling, frånvarorapportering med mera. Allt detta tar mycket tid, skapar pappersarbete och det är lätt hänt att saker glöms bort eller inte följs upp.

Vi hjälper dig att få saker gjorda utan att det kostar skjortan!

Du får en skräddarsydd lösning med lokal support till en bråkdel av priset för traditionella IT-program. Det bästa är att det inte behövs några installationer eller något underhåll – våra tjänster är helt molnbaserade. Du sparar tid och pengar och glömmer aldrig en deadline igen.

Employee branding – Sätt fokus på hurudan arbetsplats ni vill vara. Visa upp företagskulturen med en process för introduktion av nyanställda som också gör personalen produktiva från första dagen.

Kompetensutveckling – Schemalägg utvecklingssamtal, skapa frågeformulär som personalen själva kan fylla i och sammanställ rapporter.

Anställningar – Skapa smidigt heltäckande anställningsavtal för både tillsvidare anställda och vikarier. Processen kan integreras med löneprogram och avtalen undertecknas elektroniskt, för minimerad pappersanvändning.

Frånvaroanhållan – Låt anställda själva på ett smidigt sätt ansöka om semester, föräldraledigheter, tjänstledigt och rapportera sjukfrånvaro.

Reseräkningar – Webbtjänst för kvitto- och utläggsredovisning med smidigt processflöde.

Våra HR-lösningar kan integreras med ditt valda löne- och ekonomisystem. Eller om du hellre vill ha allt i ett paket med löneräkning på svenska, så fixar vi det också! Kontakta oss, vi berättar gärna mera –info(at)ellinordesign.com.

Ekonomi

Budget och prognos – insamling och uppföljning av data och prognoser under året.

Investeringar – Beslut- och uppföljningsprocess för nya investeringar.

Attesteringsprocess – Digital attesteringsprocess för godkännande av kostnader och fakturor.

Inköpsförfrågan – Få bättre koll på interna inköp och snabba upp beslutsprocessen.


Kvalitet

Avvikelsehantering – som stödjer processen från anmälan till åtgärd.

Reklamationshantering – Effektivisera och digitalisera hela flödet i processen med ett överliggande lager på din nuvarande lösning.

Förbättringsförslag – för att ständigt utveckla verksamheten.

Certifiering – Följ upp olika ISO- eller andra standarder. Visa hur ni faktiskt efterlever uppsatta krav och regler.

Egenkontroll – planering, uppföljning och åtgärder för företagets egenkontroll.


Produktutveckling

Produktlansering – Förbättra och samordna er lansering av nya produkter och introduktion till marknaden.

Produktutveckling – Utvecklingsprocesser för innovationsarbetet.


Administration

Arbetsflöden – Ärendehantering och arbetsflöden för flera olika behov och verksamhetsområden.

Supply-Chain-Network – Process för förändringar i ert Supply-Chain-Network.

Offertförfrågningar – för inköpsavdelningen, logistik, underleverantörer.


GDPR – Tillgångsförfrågningar

Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Är er organisation redo för förändringarna?

Företag och organisationer som redan börjat jobba processorienterat har det lite enklare att hantera GDPR och inte minst tillgångsförfrågningar – den rättighet med vilken en individ kan begära ut all information som finns lagrad om hen och i vissa fall begära att bli raderad.

Ellinor Design Ab presenterar i samarbete med Barium Ab processen för tillgångsförfrågningar ang. personuppgifter och hanteringen av dessa:

Tillgångsförfrågan är en process där många individer, avdelningar och system behöver involveras. Med ett systemstöd säkerställer ni en smidig och kvalitetssäkrad behandling inom de lagstadgade 30 dagarna. Kontakta oss via info[at]ellinordesign.com för mera information och en gratis demonstration av processen.

  • Initiering av tillgångsförfrågan från extern användare (kund, klient, kommuninvånare)
  • Verifiering och identitetskontroll, olika alternativ
  • Fördelning av arbetsuppgifter till olika handläggare
  • Sammanställning av registeruppgifter till rapport (alternativ för integration och automatisering)
  • Dataskyddsansvariges granskning
  • Rapport till den som begärt uppgifterna
  • Initiering av korrigerings/raderingsförfrågan
  • Slutrapport, tidsgränser, radering av personuppgifter

Vi besöker er gärna och gör en demo eller förstudie på just ert företags behov – helt gratis!