Exempel på lösningar

Vi besöker er gärna och gör en demo eller förstudie på just ert företags behov – helt gratis!

HR – processer

I takt med att företaget växer ökar behovet av olika HR-lösningar. För ett mindre, lokalt verksamt företag kan det kännas för dyrt och komplicerat att köpa ett omfattande HR-system med många olika moduler. Ändå behöver man sköta företagets rekrytering, anställningar, kursverksamhet, personalutveckling, frånvarorapportering med mera. Allt detta tar mycket tid, skapar pappersarbete och det är lätt hänt att saker glöms bort eller inte följs upp.

Vi hjälper dig att få saker gjorda utan att det kostar skjortan!

Du får en skräddarsydd lösning med lokal support till en bråkdel av priset för traditionella IT-program. Det bästa är att det inte behövs några installationer eller något underhåll – våra tjänster är helt molnbaserade. Du sparar tid och pengar och glömmer aldrig en deadline igen.

Employee branding – Sätt fokus på hurudan arbetsplats ni vill vara. Visa upp företagskulturen med en process för introduktion av nyanställda som också gör personalen produktiva från första dagen.

Kompetensutveckling – Schemalägg utvecklingssamtal, skapa frågeformulär som personalen själva kan fylla i och sammanställ rapporter.

Anställningar – Skapa smidigt heltäckande anställningsavtal för både tillsvidare anställda och vikarier. Processen kan integreras med löneprogram och avtalen undertecknas elektroniskt, för minimerad pappersanvändning.

Frånvaroanhållan – Låt anställda själva på ett smidigt sätt ansöka om semester, föräldraledigheter, tjänstledigt och rapportera sjukfrånvaro.

Våra HR-lösningar kan integreras med ditt valda löne- och ekonomisystem. Eller om du hellre vill ha allt i ett paket med löneräkning på svenska, så fixar vi det också! Kontakta oss, vi berättar gärna mera – info(at)ellinordesign.com

GDPR – Tillgångsförfrågningar

Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Är er organisation redo för förändringarna?

Företag och organisationer som redan börjat jobba processorienterat har det lite enklare att hantera GDPR och inte minst tillgångsförfrågningar – den rättighet med vilken en individ kan begära ut all information som finns lagrad om hen och i vissa fall begära att bli raderad.

Ellinor Design Ab presenterar i samarbete med Barium Ab processen för tillgångsförfrågningar ang. personuppgifter och hanteringen av dessa:
  • Initiering av tillgångsförfrågan från extern användare (kund, klient, kommuninvånare)
  • Verifiering och identitetskontroll, olika alternativ
  • Fördelning av arbetsuppgifter till olika handläggare
  • Sammanställning av registeruppgifter till rapport (alternativ för integration och automatisering)
  • Dataskyddsansvariges granskning
  • Rapport till den som begärt uppgifterna
  • Initiering av korrigerings/raderingsförfrågan
  • Slutrapport, tidsgränser, radering av personuppgifter

Tillgångsförfrågan är en process där många individer, avdelningar och system behöver involveras. Med ett systemstöd säkerställer ni en smidig och kvalitetssäkrad behandling inom de lagstadgade 30 dagarna.

Kontakta oss via info[at]ellinordesign.com för mera information och en gratis demonstration av processen.