Exempel på lösningar

Vårt arbetssätt för att digitalisera era verksamhetsprocesser

Vi hjälper er hela vägen från att identifiera behoven och utmaningarna till att skapa och implementera en skräddarsydd applikation som sparar tid och pengar varje dag.

  1. Identifiera första processen: Var kan vi göra mest nytta? Var sparas tid och pengar? Den första processen är ofta en hittills manuell stödprocess, som är arbetskrävande för personalen.
  2. Rita upp arbetsflödet: Hur jobbar ni idag? Hur vill ni jobba i framtiden? Hur ser rutinerna ut? I en gemensam workshop skapar vi en modell för processen ihop med slutanvändare, chefer, verksamhetsutvecklare och it. Allt för att involvera alla nyckelpersoner i ett tidigt skede.
  3. Skapa applikationen: Utgående från arbetsflödet skapar vi en applikation där processen får funktionalitet, logik och regler. Dessutom skapar vi skräddarsydda formulär och användargränssnitt helt i enlighet med era önskningar.
  4. Integrera med verksamheten: Vid behov så skapas integrationer till övriga system, som lönesystem, dokumenthanteringssystem med flera.
  5. Lansering: Efter en kort projekttid på bara några månader är applikationen färdig att rullas ut i organisationen.
  6. Övervaka och förbättra: Använd de inbyggda nyckeltalen och möjligheterna att skapa fina rapporter för att utveckla verksamheten och genomföra ändringar i arbetssätten. Processen fortsätter att ändras och utvecklas i takt med de krav er organisation ställer.

Ett smidigt, flexibelt och lokalt alternativ till långa och dyra IT-projekt. Med Barium Live hjälper vi er att digitalisera, effektivisera och kvalitetssäkra era processer. Och vi gör det på bara några veckor.


Vi besöker er gärna och gör en demo eller förstudie på just ert företags behov – helt gratis!