Exempel på lösningar

Vi besöker er gärna och gör en demo eller förstudie på
just ert företags behov – helt gratis!

HR - processer

Glöm överfulla mejlkorgar och olika versioner av Excel-ark - vi digitaliserar och kompletterar era befintliga HR-processer. Ni får mera tid över tack vare minskad administration och effektivare verktyg. Med smarta applikationer skapar vi processefterlevnad och ser till att arbetsuppgifter utförs i rätt tid och på rätt sätt.

Employee branding - Sätt fokus på hurudan arbetsplats ni vill vara. Visa upp företagskulturen med en process för introduktion av nyanställda som också gör personalen produktiva från första dagen.

Anställningar - Skapa smidigt heltäckande anställningsavtal för både tillsvidare anställda och vikarier. Processen kan integreras med löneprogram och avtalen undertecknas elektroniskt, för minimerad pappersanvändning.

Kompetensutveckling - Schemalägg utvecklingssamtal, skapa frågeformulär som personalen själva kan fylla i och sammanställ rapporter.

Frånvaroanhållan - Låt anställda själva på ett smidigt sätt ansöka om semester, föräldraledigheter, tjänstledigt och rapportera sjukfrånvaro.

GDPR - Tillgångsförfrågningar

Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Är er organisation redo för förändringarna?

Företag och organisationer som redan börjat jobba processorienterat har det lite enklare att hantera GDPR och inte minst tillgångsförfrågningar - den rättighet med vilken en individ kan begära ut all information som finns lagrad om hen och i vissa fall begära att bli raderad.

Ellinor Design Ab presenterar i samarbete med Barium Ab processen för tillgångsförfrågningar ang. personuppgifter och hanteringen av dessa:
  • En individ (kund, klient, kommuninvånare) initierar en tillgångsförfrågan genom att fylla i ett elektroniskt formulär
  • Identitetskontroll, olika alternativ för att säkerställa att endast behörig får tillgång till uppgifterna
  • Dataskyddsansvarig tar emot ärendet
  • Fördelning av arbetsuppgifter till olika handläggare/systemansvariga
  • Sammanställning av registeruppgifter till en rapport (med alternativ för integration och automatisering)
  • Dataskyddsansvariges granskning
  • Överlämnande av rapport till den som begärt uppgifterna
  • Eventuell initiering av korrigerings/raderingsförfrågan

Tillgångsförfrågan är en process där många individer, avdelningar och system behöver involveras. Med ett systemstöd säkerställer ni en smidig och kvalitetssäkrad behandling inom de lagstadgade 30 dagarna.

Kontakta oss via info[at]ellinordesign.com för mera information och en gratis demonstration av processen.