Bygganmälningar
Entreprenadanmälan

Entreprenadanmälan

En entreprenadanmälan ska göras av beställaren för varje gemensam byggarbetsplats och för varje köpt entreprenad där totalsumman är större än 15 000 euro (utan moms).

Construction Tools

Arbetstagaranmälan

Arbetstagaranmälan görs av huvudentreprenören eller beställaren själv, för alla arbetstagare på en gemensam byggarbetsplats när byggprojektets totala värde är större än 15 000 euro (utan moms).

Info och kontakt

Info och kontakt

Oy Abilita Ab är förmedlare av tjänsten och förvaltar databasen med kundens anmälningsuppgifter. Tjänstens innehåll och support sköts av Ellinor Design. Info och förfrågningar: info@bygganmalan.fi

Tjänsten är planerad för större organisationer så som kommuner och enheter med eget FO-nummer, samkommuner och övriga organisationer som har återkommande byggprojekt.

Detaljerade anvisningar angående redovisningsskyldigheten vid byggande hittar du på Skatteförvaltningens sidor: Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande

Uppgifterna ska lämnas elektroniskt varje månad och företag samt organisationer med FO-nummer förutsätts använda tjänsten ilmoitin.fi.

Till Bygganmälan

Gör organisationens månadsrapportering här!