Digitalisera dina verksamhetsprocesser

Har ni idag fungerande, men otillräckliga it-lösningar? Släng inte ut dem! Komplettera era verksamhetsprocesser med våra webbaserade BPM-lösningar och få en pålitlig och kostnadseffektiv lösning för åtskilliga år framåt.

På 4-6 veckor skapar vi lösningar som ger mervärde!

Tillsammans med er eller utgående från era önskemål skapar vi snabbt körbara processer med elektroniska blanketter, skräddarsydda för arbetssättet och rutinerna i just er verksamhet.

Med flexibla processer elimineras de risker som följer med olika hemmagjorda system, system baserade på Excel-kalkylblad eller som bara existerar som kunskap hos ett fåtal nyckelpersoner. Med hjälp av enkla applikationer och tillhörande e-formulär skapas mera effektiva sätt att hantera både dagliga rutiner och avvikelser i företagets centrala verksamhetsprocesser. Du sparar tid och pengar samtidigt som företagets processer kvalitetssäkras!

Våra webbaserade lösningar kräver inga lokala installationer eller ett långt utvecklingsarbete - vi kartlägger era nuvarande processer, tar i beaktande behov och önskemål och  gör sen ett första förslag och prototyp. Efter er feedback och ett par gemensamma träffar är processapplikationen redo för att testas och sedan tas i produktion.

Varför behövs en processapplikation?

En BPM-plattform gör det möjligt att sammanföra arbetet med den information som behövs och de människor som ska utföra arbetet. De processer som används kan vara mycket olika i olika branscher, allt från att utveckla ett effektivare arbetssätt, hantera specifika situationer som nyanställningar, reklamationer och avtal, till reagera snabbare på externa förändringar från kunder eller leverantörer.

En mycket vanlig applikation är processer som går via människor i olika delar av organisationen och använder flera olika system, där det finns ett behov av att automatisera delar av processen.

Lösningar baserade på plattformen Barium Live kan fungera fristående, sammanfoga existerande system eller vara en integrerad del av en större helhetslösning.